SSA STORE CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Việc thu thập dữ liệu & thông tin cá nhân của khách chỉ phục vụ mục đích:

 1. Cấp user đăng ký thành viên.
 2. Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu mua hàng.
 3. Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.
 4. Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán.
 5. Gửi các thông báo về các hoạt động trên website.
 6. Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 7. Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.

 

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với SSA Store thực hiện việc này.
 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của SSA Store.
 • Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.